وبگاه شخصی بهاره شعبانپور

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: بهاره
نام خانوادگي: شعبانپور
دانشكده: شيلات و محيط زيست
گروه آموزشي: شیلات
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: Shabanpour@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 25873
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان